HİZMETLER

adana psikoteknik raporu - adana psikoteknik yeterlik test merkezi
Bakanlık Onaylı Belge

Psikoteknik Yeterlilik Raporu

Bakanlık Onaylı Kurumumuz, Psikoteknik Raporu Alacak Tüm Adaylara. Merkezimizin Tek kişilik Test Odalarında Uzman Psikolog denetiminde 1 Saat Süren Testi Uygulamaktadır

adana src-1 belgesi
Bakanlık Onaylı Belge

S-R-C-1 Belgesi (Uluslar Arası Yolcu Taşımacılığı)

SRC 1 Belgesi Yazımızın Başlığındada Belirttiğimiz gibi uluslararası taşımacılık yapan ve yapmakta olan sürücülerin sahip olması gereken ve almak la yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgelerinden biridir.

adana src -2 belgesi
Bakanlık Onaylı Belge

S-R-C-2 Belgesi (Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı)

SRC 2 Belgesi Yazımızın Başlığındada Belirttiğimiz gibi Yurt içi taşımacılık yapan ve yapmakta olan sürücülerin sahip olması gereken ve almak la yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgelerinden biridir.

adana src-3 belgesi
Bakanlık Onaylı Belge

S-R-C-3 Belgesi (Uluslararası eşya, kargo taşıma)

SRC 3 Belgesi Yazımızın Başlığındada Belirttiğimiz gibi Uluslararası eşya, kargo taşımak isteyen ve yapmakta olan sürücülerin sahip olması gereken ve almak la yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgelerinden biridir.

adana src-4 belgesi
Bakanlık Onaylı Belge

S-R-C-4 Belgesi (Yurt İçi eşya, kargo taşıma)

SRC 4 Belgesi Yazımızın Başlığındada Belirttiğimiz gibi Yurt İçi eşya, kargo taşımak isteyen ve yapmakta olan sürücülerin sahip olması gereken ve almak la yükümlü oldukları mesleki yeterlilik belgelerinden biridir.

adana src-5 belgesi
Bakanlık Onaylı Belge

S-R-C-5 Belgesi (Karayollarında Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

SRC 5 Belgesi (ADR Belgesi) Karayolları Taşıma Yönetmeliğine Göre Bu Belgeye Sahip Olmadan Tehlikeli Madde Taşımacılığı yapapamazlar. Diğer bir deyiş ile Karayolu Tehlikeli madde taşıması yapabilmeniz için kesinlikle bu belgeye ihtiyacınız var.

adana ody belgesi eğitim kurumu
Bakanlık Onaylı Belge

O-D-Y Belgesi (Orta Düzey Yönetici Belgesi)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder.

adana udy belgesi eğitim kurumu
Bakanlık Onaylı Belge

Ü-D-Y Belgesi (Üst Düzey Yönetici Belgesi)

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte olan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.